links

Jacobine – Kun je geloven in reïncarnatie? | KRO-NCRV

9 jun. 2019 – Schrijver Bas Steman schreef een fascinerende autobiografische roman over de soldaat Morgan. Iemand van wie hij sterk het gevoel had, dat hij het was. Was hij in een vorig leven de soldaat Morgan die omkwam bij de slag om Arnhem? We bespreken met de schrijver wat hem allemaal overkwam en ook aan tafel reïncarnatietherapeut Hetty Kruijmer. Kun je (als christen) geloven in reïncarnatie? En waar blijft de ziel na onze dood?

https://www.npostart.nl/jacobine-kun-je-geloven-in-reincarnatie/05-01-2019/KN_1704415

De Australische hypnotherapeut Peter Ramster (1982), filmde honderden sessies en onderzocht van 4 cliënten de realiteit van hun beelden uit een eerder leven. De AVRO gaf daaraan uitgebreid aandacht met een tweedelig programma van ongeveer 1 uur per aflevering (1986).

Het betreft reïncarnatie-onderzoek en therapeutische begeleiding/benadering ontbreekt.

AVRO reïncarnatie of wedergeboorte deel 1 reincarnation

www.youtube.com/watch?v=J0d_npXocPA

AVRO reïncarnatie of wedergeboorte deel 2 reincarnation

www.youtube.com/watch?v=SaRqNN8449s

Op YouTube is deze documentaire tot 8 delen van ongeveer 10 minuten geredigeerd door Wim Heins.

www.youtube.com/watch?v=jul11EMoIHU

 

opleiding, trainingen en organisaties

SRN = School voor Reïncarnatietherapie Nederland. Deze school verzorgt een beroepsopleiding en een bij- en nascholingsprogramma voor therapeuten. De twee-jarige beroepsopleiding is modulair opgebouwd en leidt op tot holografisch reïncarnatietherapeut. Deze therapievorm gebruikt het hologram als metafoor voor de oude wijsheid dat in het detail de totaliteit herkenbaar is. Een holografische reïncarnatie-therapeut heeft slechts een bepaald symptoom nodig (bijvoorbeeld een sterke overtuiging, een lichaamsgevoel of een emotie) om alle waarnemingsaspecten van een belangrijke ervaring uit het onderbewuste toegankelijk te maken, zodat de cliënt die alsnog kan verwerken en integreren. www.SRN-opleiding.nl

Tasso: Een driejarige opleiding regressietherapie onder leiding van Hans ten Dam, Nederlands pionier op het gebied van regressie- en reïncarnatietherapie. In deze opleiding wordt een grote diversiteit aan regressietechnieken gedoceerd. Naast o.a. traumaverwerking in vorige levens krijgt energetisch werken ruime aandacht met een focus op korte therapeutische trajecten. Tasso heeft een uitgeverstak, bijscholingen voor therapeuten en initieert internationale contacten. Meer informatie: www.tasso.nl.
Helaas bevat de tekst van deze site opvallend veel ontkennend en competitief taalgebruik.

RTN: Reïncarnatietherapie Nederland is een driejarige opleiding in oprichting. De Stichting OPV (Opleiding Persoonlijkheidsontwikkeling en Vorming) realiseert hiermee een post HBO-opleiding holografische reïncarnatietherapie die regulier geregistreerd is, zodat deze therapievorm een erkende plek in de maatschappij krijgt. Het handboek reïncarnatietherapie van Rob Bontenbal en Ronald van der Maessen alsook het satisfactieonderzoek en promotieonderzoek van laatstgenoemde vormen een brugfunctie naar de complementaire hulpverlening, die meer en meer terrein wint in de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg). Om de kwaliteit en het niveau van de therapeuten te waarborgen is registratie van de opleiding en AGBZ een speerpunt. www.RTnederland.nl

TVP = Training Voor Professionals. Gezien de toenemende belangstelling voor reïncarnatietherapie bij cliënten en op grond van de ontwikkeling die dit vakgebied de laatste decennia heeft doorgemaakt, verdient het een gelijkwaardige plaats in de officiële geestelijke gezondheidszorg. Het in 2002 gepubliceerde “Handboek Reïncarnatietherapie”
(zie ook www.reincarnatietherapie.nl) van Ronald van der Maesen en Rob Bontenbal is specifiek geschreven om professionele werkers in de geestelijke gezondheidszorg te informeren over en interesseren voor deze vorm van therapie. Het handboek omvat drie delen. Deel 1 handelt over de begrippen en de methoden en technieken van reïncarnatietherapie. Deel 2 beschrijft het toepassen van het therapeutisch model en Deel 3 geeft samengevat de resultaten van een aantal onderzoeken naar zowel satisfactie onder cliënten als de werking van de therapie. Het uitkomen van dit handboek heeft de aandacht getrokken van onder meer de Vereniging voor Transpersoonlijk Psychiatrie (VvTP). Dit heeft geresulteerd in het opzetten van de eerste training in reïncarnatietherapie voor professionals. In de periode september 2004 tot en met maart 2005 zijn in 24 lesdagen het therapeutisch model gedemonstreerd aan en geoefend met vijftien psychiaters, psychotherapeuten en andere professionals in de gezondheidszorg. Die trainingen zijn verzorgd door Ronald van der Maesen, Rob Bontenbal en docenten van de SRN. Bij voldoende belangstelling zal in de nabije toekomst een vergelijkbare training georganiseerd worden. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij Ronald van der Maesen, rovadem@live.nl. In principe komen voor deze training psychiaters en academisch geschoolde psychotherapeuten in aanmerking. In bijzondere gevallen kunnen ook academici met verwante studierichtingen toegelaten worden.

NVRT = Nederlandse Vereniging van ReïncarnatieTherapeuten. Deze vereniging beoogt het ondersteunen van haar beroepsleden, alsmede het bevorderen van de bekendheid en de maatschappelijke acceptatie van deze therapievorm. De NVRT organiseert daartoe jaarlijkse vergaderingen en studiebijeenkomsten, regiogroepen, bij- en nascholingsdagen en ondersteunt onderzoek. Het Bulletin, het verenigingsblad, verschijnt 6x per jaar. De NVRT heeft een klachtencommisie, een vakbekwaamheidscommisie en leden zijn verplicht om nascholing te volgen.
www.reincarnatietherapie.nl

VvTP = Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie. Studie van bewustzijn, zingeving en religie in de psychiatrie en de betekenis hiervan in diagnostiek en behandeling is de doelstelling van deze vereniging. De leden van deze vereniging willen dit bereiken door het bevorderen van kennis, deskundigheid en ervaring op deze gebieden in werkgoepen, met themabijeenkomsten en symposia. Aangesloten zijn psychiaters, psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg).
www.transpsy.nl

Informatietelefoon
De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen is een patiëntenintitiatief. Op werkdagen van 9.00-21.00 uur kun je hen bereiken op nummer 088-2424240 als je op zoek bent naar adressen van artsen en therapeuten die zijn aangesloten bij beroepsverenigingen die voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Via het emailadres op de website kun je sprekers op het gebied van alternatieve leefwijzen en geneeswijzen aanvragen. Deze informatielijn werkt onafhankelijk van beroepsorganisaties of de commercie. Alle adviezen zijn gratis. Je betaalt uitsluitend de reguliere telefoonkosten. Op de website staan o.a. persoonlijke ervaringen, actuele zaken en een klachtentraject.
www.infolijn-ag.nl
.