interviews

Reïncarnatietherapie in en uit Nederland
de eerste drie generaties reïncarnatietherapeuten

In 2015 ontwikkelde het bestuur van de Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie een plan om interviews te houden met Nederlandse RT-ers van het eerste uur om iets van de RT-geschiedenis in Nederland vast te leggen voor het ‘nageslacht’. En om de pioniers te eren. De geïnterviewde vrouwen en mannen hebben allen op hun eigen manier bijgedragen aan de maturatie van de holografische reïncarnatietherapie in ons land, door ontwikkeling van theorie, opleidingen, literatuur, onderzoek, export naar het buitenland en/of de integratie met het veld van de ‘reguliere’ gezondheidszorg (GGZ).

Het eerste interview was gepland met Rob Bontenbal, edoch zijn ziel besloot een week voor de opnames te excarneren. Jammer, want we hadden hem zo graag horen vertellen en zijn ‘sprekende’ handen in beeld gebracht. Gelukkig hadden we bij hem thuis al wat filmopnames gemaakt, vonden zijn antwoorden op onze vragen in al zijn pennenvruchten en een stand-in verwoordde het. Tineke Noordegraaf en Marianne Notschaele-den Boer, van de tweede en derde generatie, konden ons verzoek niet honoreren vanwege andere prioriteiten, wat we als een gemis beschouwen in deze RT-historie. Een kijkje in de wereld van Tineke, erelid van de NVRT, die RT met kinderen op de kaart zette en een bezoek aan het biotoop van Marianne, die onbeschrijflijk veel laagdrempelige RT-(E-)boeken en artikelen publiceert zou een aanwinst geweest zijn voor het ‘complete’ verhaal.

 

Hans ten Dam (1943-), nestor RT in Nederland

Hans studeerde psychologie en opvoedkunde aan de universiteit van Amsterdam. Begin tachtiger jaren inspireerden de boeken van Hans Cladder, Helen Wambach, Edith Fiore en anderen hem tot experimenteren met de therapeutische aspecten ervan in kleine groepen en werd daarmee één van de pioniers van de reïncarnatietherapie in Nederland.

Na een aantal introductieweekends verzorgde hij in 1984 twee maal een 10-daagse opleiding voor therapeuten. Een jaar later vertrok hij naar Brazilië om daar te wonen, te werken èn RT- trainingen te verzorgen. Na zijn terugkeer in Nederland richtte hij het Tasso instituut/uitgeverij op, waar verschillende opleidingen en bijscholingen voor regressietherapie verzorgd worden. Hans heeft toonaangevende boeken op zijn naam staan, die in vele talen zijn vertaald en geeft nog steeds lezingen, workshops en trainingen in binnen- en buitenland.

Hans was mede oprichter van de Braziliaanse vereniging voor Reïncarnatietherapie, is gecertificeerd door de International Board of Regression Therapy, redactielid van de International Journal of Regression Therapyen initiatiefnemer tot de oprichting van EARTH, European Association for Regression Therapy.

Naast zijn werk als RT-opleider heeft hij een eigen organisatie als managementconsulent in het bedrijfsleven.

Missie: RT-praktijkgerichte mensen inspireren en handvatten geven, opdat een groeiende stroom mensen de weg naar een RT-praktijk vindt.

 

Rob Bontenbal (1945-2015), tweede generatie

Rob Bontenbal studeerde Planologie en Politicologie in Amsterdam voordat hij gegrepen werd door het fenomeen reïncarnatie en reïncarnatietherapie. Hij volgde de eerste 10-daagse training bij Hans ten Dam en viel als een blok voor dit vak, waar hij zich met hart en ziel de rest van zijn leven aan zou wijden.

Rob was in 1984 oprichter van de Nederlandse Werkgroep van Reïncarnatietherapeuten, voorloper van de beroepsvereniging NVRT en betrokken bij de oprichting van de Stichting Reïncarnatietherapie Nederland, die een 2-jarige RT-opleiding verzorgde. Hij schreef en redigeerde de theoretische onderbouwing ervan, doceerde en gaf vele demonstraties. Rob stond aan de wieg van Het Bulletin, een verenigingsblad voor RT-therapeuten, was hoofdredacteur en schrijver van het vakblad Cyclus, schreef en/of redigeerde alle uitgaven van de SVR.

Als erkenning voor zijn vele activiteiten werd hij in 1992 tot erelid van de beroepsvereniging benoemd.

Rob doceerde aan verschillende opleidingen in Suriname en Nederland en samen met Tineke Noordegraaf in verschillende buitenlanden. Met Ronald van der Maesen schreef hij rond de eeuwwisseling Handboek Reïncarnatietherapie. Rob’s laatste publicatie Lifelines en Deadlines verscheen in 2014.

In zijn praktijk als reïncarnatietherapeut (van 1984-2015) hebben ontelbare mensen hun transformerende sessies op ‘het matras’ met/bij hem gedaan.

In zijn vele publicaties in het Bulletin, Cyclus, de syllabus en boeken vonden wij zijn antwoorden op onze vragen, die ingesproken zijn door acteur Matthijs van de Sande Bakhuyzen.

Zijn missie was expressie en overdracht van de schoonheid, logica en eenvoud van de holografische reïncarnatietherapie.

 

Lydia Kimman (1950-), tweede generatie

Als verpleegkundige werd Lydia geconfronteerd met de symptomatische aanpak van ziekte, afhankelijkheid van patiënten en afwezigheid van het stimuleren van innerlijke geneeskracht. Begin zeventiger jaren kwam ze in aanraking met natuurgeneeskunde, verwante geneeswijzen en met de ideeën rondom reïncarnatie en reïncarnatietherapie en startte met haar praktijk de dertiende maan in 1981.

Ze volgde vele workshops en trainingen van Hans ten Dam, Morris Netherton, Roger Woolger en het eerste SRN-docententeam en integreerde de opgedane kennis en vaardigheden in haar praktijk.

Was vanaf 1984 bij allerlei RT-activiteiten op de achtergrond aanwezig door administratieve werkzaamheden bij de Stichting Reïncarnatietherapie Nederland, catering bij werkgroepbijeenkomsten, opzet van de beroepsvereniging en de publicaties van de SVR, waarvan ze sinds het eerste uur penningmeester is.

Binnen de reïncarnatietherapie ontwikkelde Lydia een aantal tekenmethodes, die inzicht en heling geven, gebruik maken van de aanwezige levensenergie en ze integreert het sjamanistische medicijn- of levenswiel in haar werk. In haar werk met kinderen ontwikkelde ze traumaverwerking bij kinderen van 0-2 jaar, ze doceerde bij de SRN, de RTN, in de USA, Letland, Moldavië en Suriname.

Lydia werkte mee aan diverse publicaties van de SVR, schreef artikelen in Cyclus en samen met Mariet Diepgrond Voorbij dader- en slachtofferschap, antwoorden wonen in de Leegte.

Missie: verwezenlijking van zielsverlangen middels een natuurlijke leefstijl in afstemming met de kosmische wetmatigheden.

 

Maarten Oversier (1962-), derde generatie

Zijn intensieve werk als chef-kok bracht Maarten aan de rand van een burn-out en een ontdekkingsreis door het parapsychologische en alternatieve circuit bracht hem bij reïncarnatietherapie. De logische en doelmatige aanpak ervan wekte zijn enthousiasme, hij volgde de RT-opleiding en startte in 1996 zijn eigen praktijk.

Eigen herbelevingen brachten hem in contact met zijn oude ‘familiebanden’ uit Canada, Noord- en Midden Amerika, natuurvolken met traditionele medicijnmensen en sjamanen.

Naast praktijkvoering organiseert Maarten workshops, themaweekends en trainingen die verbonden zijn met holistische en sjamanistische therapievormen en hij doceert in diverse buitenlanden.

Maarten publiceert geregeld in tijdschriften als Frontier en Spiegelbeeld en is een van de initiatiefnemers van de bouw van een Dutch Longhouse, geïnspireerd op de Iroquois cultuur.

In september 2021 kwam zijn boek Bestaansrecht uit.

Missie: blijven leren van cliënten door het toepassen van sjamanisme/reïncarnatietherapie waarin primair heling wordt gegeven aan verinnerlijkte voorouder-traumatiek.

 

Marilou Koene-Boulanger (1954-), derde generatie

Marilou studeerde sociale dienstverlening en gestalttherapie, waarmee ze werkte in een beroepsgebonden praktijk. Haar interesse in reïncarnatie werd gevoed door de verhalen van haar jonge kinderen en mede daardoor geïnspireerd volgde ze de driejarige opleiding tot holografisch reïncarnatietherapeut aan de SRN en daarna vele bijscholingen.

Door haar persoonlijke herbelevingen en effecten van de therapie ontwaakte haar verlangen naar een regulier erkende HBO-opleiding van deze vorm van shock – en traumaverwerking, zodat GGZ-intergratie mogelijk zou kunnen worden.

Begin van deze eeuw richtte ze de Stichting OPV op, die het bestuur vormt van het Opleidingsinstituut RTNederland en Marilou houdt zich bezig met de ontwikkeling en verdieping van de diverse modellen die deel uitmaken van deze post-HBO opleiding Reïncarnatietherapie. Tevens integreerde ze de Cipion/Plato eisen voor Psycho-sociale basiskennis binnen de opleiding en als modulaire bijscholing.

Naast het samenstellen van de syllabus van de RTN-opleiding, doceert Marilou aan het Bijscholingsinstituut voor Therapeuten en schreef ze Rouwen om je ouder, verhalen van diverse volwassenen over de impact die het sterven van hun ouder(s) op hun leven had.

Missie: het doorgeven van het vak reïncarnatietherapie aan de volgende generatie.

 

Annemiek Soeters (1968), derde generatie

Succesvol modevormgever bij verschillende modehuizen, freelance kostuumontwerper voor diverse theaterproducties in Nederland en buitenland klinkt voor menigeen misschien spannend, bij Annemieke bleef echter een diep gevoel van onvrede bestaan.

Ze kwam terecht bij een reïncarnatietherapeute en begon daarna zelf enthousiast aan de RT-opleiding en deed vele bijscholingen.

Annemieke had een succesvolle praktijk voor reïncarnatie- en creatieve therapie in Amsterdam, met als specialisatie het werken met kinderen. Ze werd bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging NVRT.

Conflicten in de relationele sfeer brachten haar ertoe om het roer om te gooien. Ze verhuisde naar de kop van Noord-Holland en werd aldaar vaktherapeut GGZ en zorgcoördinator, waar ze met RT, systemisch werken en creatieve therapie opmerkelijke resultaten boekten bij de hulp vragende gezinnen en kinderen.

Om de juridische bescherming van kinderen te kunnen waarborgen volgde ze de opleiding tot mediator en heeft inmiddels haar eigen toko: Mediationbureau Soeters

Missie: het integreren van de filosofie en vaardigheden van de HRT in het werkveld van uiteenlopende sociale dienstverleners.

 

Ronald van der Maesen (1932-), derde generatie

Ronald van der Maesen ruilde zijn vijfendertigjarige carrière als verzekeringsconsulent in voor zijn belangstelling in de mogelijkheid van hulpverlening met alternatieve geneeskunde. De ‘geuzennaam’ reïncarnatietherapie prikkelde hem in hoge mate en gefascineerd door de transpersoonlijke en spirituele dimensie ervan volgde hij een introductieweekend van de SRN.

Sindsdien is Ronald zich gaan bezighouden met de waarde van deze therapie voor mensen met gezondheidsproblemen en voor de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen. Hij volgde de tweejarige RT-opleiding en deed een satisfactieonderzoek over deze therapie met 400 ex-cliënten.

Vervolgens startte Ronald met de studie klinische psychologie aan de universiteit van Amsterdam, die hij in 1995 afsloot met een onderzoek naar het effect van reïncarnatietherapie bij patiënten met het syndroom van Gilles de la Tourette.

Samen met Rob Bontenbal schreef hij het Handboek Reïncarnatietherapie, begon een RT-opleiding in Suriname en Curaçao en deed ook daar verschillende onderzoeken.

Met zijn Onderzoek naar het effect van en de cliëntsatisfactie over Reïncarnatietherapie promoveerde Ronald in 2006 tot doctor in de humanistiek. Hij is erelid van de NVRT en de VPLT (Suriname).

Missie: het integreren van de reïncarnatietherapie in de GGZ.

 

Jopie Dychtwald (1943), derde generatie

Na haar opleiding  aan de Rijkskweekschool en Schoevers werkte ze als secretaresse en werd stewardess bij de KLM. In de zestiger jaren ontmoette ze in Amsterdam haar Israëlische liefde S en volgde allerlei new age cursussen bij de Kosmos. Ze stichtten een gezin en vertrokken in 1980 naar Israël. Daar volgde ze diverse opleidingen in het complementaire werkveld, zoals lichaamswerk volgens de Grindberg methode met o.a. voetreflextherapie en deep tissue massage. Samen met een klein team beheerde ze in aanvang een kliniek in Haifa en had vervolgens een eigen kliniek, waar ze diverse soorten van Healing toepaste.

In 1994 volgde ze met een vriendin een kennismakingsweekend reïncarnatietherapie van de SRN in Nederland en dit was een openbaring voor Jopie en haar weg tot zelfontplooiing en ontwikkeling van haar werk als therapeute.

Terug in Israël besloot ze om daar een RT-opleiding te organiseren, zodat zij zelf en een aantal andere geïnteresseerden het vak konden ervaren en leren. In 1996 was dit een feit. Rob Bontenbal maakte hiervoor een modulair programma in de Engelse taal en met Tineke Noordegraaf gaven ze een decennium lang les aan deze ‘RT-academie van Jopie’. Morris Netherton was een van de gastdocenten. De brochure: “Dat je verleden je zo in de weg kan zitten….” is door een native speaker uit het Engels naar het Hebreeuws vertaald.

Jopie had de opleiding, RT- en healing praktijk aan huis en nu worden in Israël  RT-cursussen, workshops en therapie in het Hebreeuws gegeven door de leerlingen van toen.

De spirituele interesse van Jopie werd nog eens extra gevoed door haar verbinding met de Internationale Sathya Sai Baba organisatie, waardoor ze zowel in Israël als in India  spirituele ervaringen van universele Liefde had en heeft, die inmiddels een way of life voor Jopie zijn geworden.

Missie: een doorgaand spiritueel proces gaan, daadwerkelijk ervaren en meewerken aan de healing van gezin en cliënten

 

Julia Blackman (1941-), derde generatie

Julia is geboren in Paramaribo en omdat haar vader bij de Marine werkte reisde het gezin vlak na WOII, in 1947, met de boot naar Nederland, waar het ‘zwarte’ gezin in het ‘blanke’ Delft neerstreek. Daarna volgde het gezin vader naar Curaçao en weer terug naar Nederland ten tijde van de watersnoodramp in Zeeland (1953). Uiteindelijk vestigde het gezin zich in den Helder. Julia volgde de Schoevers opleiding in Amsterdam en ging als secretaresse werken bij de KLM, waar ze, gezien haar huidskleur, een achtergrondfunctie kreeg.

Julia trouwde en volgde haar echtgenoot vanuit Parijs naar zijn geboorteland Guinee, waar haar kinderen werden geboren. Tijdens de machtswisselingen aldaar, stierf haar echtgenoot na dwangarbeid in de gevangenis en werd zij het land uitgezet. Sinds 1971 woont en werkt Julia in Suriname. Haar dochter kon pas na 16 jaar Guinee uit gesmokkeld worden en zij voegde zich, na een tussenstop in Nederland, bij haar moeder en grootouders in Paramaribo. De spastische zoon van Julia, werd door haar en haar ouders tot zijn dood met liefde verzorgd. Daarna ging Julia zich spiritueel-therapeutisch scholen.

Julia werd, net als haar moeder, Reiki master. Toen ze in 1998 de eerste opleiding tot past life therapeut, op initiatief van Ronald van der Maessen, in Suriname volgde, vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Sindsdien praktiseert ze in haar praktijk aan huis en schoolt zich op een holistische manier bij.

Ze is lid van de Vereniging van past life therapeuten (VLPT) en mentor bij Palither, de RT-opleiding in Paramaribo.

Missie: het genezen van grotere en kleinere krassen op de ziel en het versterken van bewustzijn en zielsverbindingen.

 

Marleen Oosterhof-van der Poel (1950-), derde generatie

In het leven van Marleen nemen kinderen een grote plek in. Ze praktiseerde logopedie toen ze besloot om orthopedagogie te gaan studeren in Groningen, gevolgd door de post academische opleiding tot gezondheidspsycholoog. Ze werd teamhoofd en later sectorhoofd van het pedagogische team VTO en was daarmee eindverantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg in Friesland. Ze zette er de pedagogische thuisbegeleiding voor kinderen van 0-12 jaar op, deed methodiekontwikkeling en onderzoek.

Via de werkgroep spirituele pedagogiek die ze oprichtte, integreerde ze healing en mediamieke informatie in haar team en begon ze met haar eigen praktijk, consultatief en superviserend in de jeugdgezondheidszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. Haar interesse in de spontane verhalen en belevenissen van kinderen werd gevoed en binnen haar werk in de reguliere sector kon ze via spel- en tekentherapie hun processen begeleiden.

Op een bijeenkomst van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie, waarvan ze secretaris was, gaf Ronald van der Maesen een lezing over het net verschenen handboek en zag ze een RT-demonstratie door Rob Bontenbal. Vanaf dat moment was ze gegrepen door de reïncarnatietherapie en de mogelijke toepassing ervan in de traumaverwerking van kinderen. Ze meldde zich aan voor de RT-opleiding voor professionals in 2003, deed tevens de vervolgopleiding en maakte deel uit van een RT-oefengroep. Om meer RT-vaardigheden te ontwikkelen in haar werk met kinderen vulde ze haar arsenaal aan via een bijscholing door Tineke Noordegraaf.

Marleen zette in Roemenië diverse train-the-trainers en video interactie-projecten op in kindertehuizen en instellingen voor kinderen met mentale en/of ontwikkelingsstoornissen. Ze werkte o.a. mee aan het onderzoekproject Down syndroom, gaf lezingen en schreef twee pedagogische boeken, handleidingen voor opvoeders van jonge kinderen. Samen met spiritueel en maatschappelijke raadsvrouwe Marieke de Vrij geeft ze vorm aan de Vrije Mare.

Op de plank van haar boekenkast staan mappen met basismateriaal voor haar volgende boek: rt-processen van kinderen binnen de reguliere zorg.

Missie: dienend naar kinderen en onderwijs, gezondheid en mensenrechten.

 

Cecilia Manichand (1948-) derde – vierde generatie

Cecilia studeerde farmacie (apothekersassistente), Schoevers, medisch secretaresse.

Ze werkte 27 jaar als directiesecretaresse in het Rooms katholieke ziekenhuis (RKZ/SVZ) in Paramaribo. Na het overlijden van haar oudste zoon kwam ze via een vriendin in aanraking met past life therapy (PLT) en besloot in 2001 de opleiding van Ronald van der Maesen en Rob Bontenbal te volgen. De resultaten van de therapie enthousiasmeerden haar zodanig, dat ze meteen bestuurslid werd van Stichting Palither (Stichting Pastlife Therapy) en zich actief ging inzetten voor de opleiding en het verspreiden van informatie over het vak dat haar hart had gestolen.

Binnen de filosofie van Palither past het ook om iets terug te geven aan de Surinaamse gemeenschap. Vanuit de inkomsten die worden gegenereerd bij de trainingen en workshops, wordt steeds een bedrag overhandigd aan een non-profit organisatie, zoals bijvoorbeeld het Parelhuis, dat opvang voor kinderen met HIV biedt.

Cecilia heeft al jaren een volle praktijk, is praktijkdocent aan de PLT-opleiding en de trainingen voor persoonlijke groei en ontwikkeling in Suriname. Ze organiseert nascholingen, intervisie en referaat-avonden voor afgestudeerde PLT-therapeuten en is lid van de VPTS (Vereniging voor Pastlife Therapeuten Suriname).

Missie: reïncarnatietherapie inzetten voor cliënten, studenten in hun PLT/RT-opleiding ondersteunen en het stokje doorgeven aan de volgende lichting therapeuten.

 

Mariet Diepgrond (1954-)
interviewer
 

Werkte ruim 20 jaar in het UMC, waarvan een groot deel als teamleider van een polikliniekadministratie. Door het boek ‘Luisteren naar kinderen’ van Thomas Gordon werd in die periode haar interesse in vormen van wezenlijke communicatie gewekt. Diverse trainingen en vele boeken op dit vlak volgden met als laatste aanvulling de geweldloze communicatie, die ze inzette om de teamgeest binnen haar werk te vergroten.

Deed RT toen haar vader ongeneeslijk ziek bleek en werd gegrepen door deze therapievorm. Ze volgde de opleiding bij de Stichting Reïncarnatietherapie Nederland (SRN) en heeft sinds 1996 een eigen praktijk. Bewustwording en transformatie staan in haar werk centraal, waarbij het genereren van levensenergie een belangrijk element is en communicatievaardigheden een vanzelfsprekend onderdeel zijn.

Tijdens de opleiding stapte ze in het bestuur van de Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie (SVR) waar ze haar taal- en communicatievaardigheden inzette voor de eindredactie van alle uitgaven. Een aantal jaren was zij Hoofd Bureau van de School voor Reïncarnatietherapie Nederland (SRN), superviseerde medisch specialisten en psychologen die de RT-opleiding voor professionals volgden en is supervisor bij de RTN.

Mariet is beroepslid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT) en voorzitter van de Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie (SVR).

Missie: wezenlijke communicatie en de filosofie van de HRT als leefwijze uitdragen en stimuleren.

 

Op basis van deze interviews is de film Pioniers Reïncarnatietherapie in & uit Nederland tot stand gekomen.
Deze film is gemonteerd door Lucas van Royen van Mediawerk en kwam tot stand (2016-2018) met subsidie van de SVR.

© SVR