bestuur

Het bestuur van de Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie bestaat uit:

Mariet Diepgrond, voorzitter
Hans Zwetsloot, secretaris
Lydia Kimman, penningmeester